İleri yaşlarda ve bayanlarda daha sıktır. Klinik genellikle 50-60 yaşlardan sonra ortaya çıkar. Hastalık kademeli olarak ilerleme gösterir. İlk bulgu guttata olarak bilinen arka kornea yüzeyinde karanlık noktalar şeklindedir. Zamanla guttatalar yayılarak dövülmüş bakır görünümü kazanabilir. Endotel fonksiyon bozukluğu sonucu arka stromada ödem gelişir. Ödeme bağlı görme bulanıklaşır. Ödem özellikle kapakların kapalı kalması sonucu buharlaşamadığı için sabah uyanıldığında daha fazladır. Hastalar sabah saatlerinde görmelerinin bulanık olduğunu ve ilerleyen

Kornea distrofileri sıklıkla ilerleyici kornea değişiklikleri , kesafetler veya beneklerle karakterize enflamatuar olmayan genetik göz bozukluğudur. Kornea distrofilerinin bazı ortak özellikleri vardır; distrofi tiplerinin çoğu iki gözü etkiler (bilateral), korneada sınırlıdır, yavaş olarak ilerler (progressif) ve ailesel geçiş eğilimi gösterir. Çoğu otozomal dominant geçişlidir, bazıları ise otozomal resesif geçiş gösterir.

Hastalığın sıklığı. Kornea distrofilerine az rastlanılmaktadır. Sıklığı 0.09% olarak bildirilmiştir. Başlama yaşı hastalığın tipine göre değişsede bulgular sıklıkla erişkin yaşlarda başlar.
Tedavi basamakları hastalığın şiddetine ve türüne göre göz hekimleri tarafından düzenlenir. Tedavinin ilk basamağı hastanın kuru göz konusunda eğitilmesidir. İkinci aşama ise çevre faktörlerinin ayarlanmasıdır. Üçüncü aşama ilaç tedavisidir. Genel şekilde kuru göz tedavisinde kullanılan yöntemler aşağıda belirtilmiştir.

Kuru göz, gözyaşı ve oküler (göz) yüzeyin multifaktöryel bir hastalığıdır. Gözyaşı yoğunluğunda artış ve göz yüzeyi enflamasyonu kronik durumlarda birliktedir. Göz yaşı göz yüzeyinde hayati öneme sahiptir. Gözyaşı göz yüzeyinin nemlenmesi, beslenmesi, enfeksiyonlardan arınma ( hem yıkayarak uzaklaştırma hem antimikrobiyal etkisi ile), kornea saydamlığının ve bütünlüğünün devamı, ve retina üzerine düşen görüntü kalitesinin sürdürülmesi için elzemdir.