0
https://www.instagram.com/corneatlas/

Güncel ve Özet Oftalmoloji
 SİGARANIN GÖZ ÜZERİNE ETKİLERİ
(Kaynak; Güncel ve Özet Oftalmoloji)
Önemli bir sağlık sorunu olan sigara, gözlerimizi de etkilemektedir.
Sigara kullanımının bazı göz hastalıkları gelişiminde etkin olduğu ve hastalıkların
tedavisinde sigara kullanımının bırakılmasının, hastalık seyrinin yavaşlatılması ve
tedavi etkinliğinin artırılması için gerekli olduğu  konusunda hastaların bilgilendirilmesi
her göz hekiminin görevi olmalıdır.
0
 Güncel ve Özet Oftalmoloji Kısaltmalar

A

Arter

ABP

Anormal baş pozisyonu
AEVR
Ailesel eksudatif vitreoretinopati
AGIS
Advanced Glaucoma
Intervention Study
AH
Aköz humor
AION
Anterior iskemik optik nöropati
ALT
Argon Laser Trabeküloplastı̇
AMPPE
Acute posterior multifocal
placoid pigment epitheliopathy
ANCHOR
ANti-VEGF Antibody for the
Treatment of Predominantly
Classic CHORoidal


GÜNCEL VE ÖZET OFTALMOLOJİ DİZİNİ

Abdusens (6.) kraniẏ al siṅ iṙ 533
Abdusens siṅ iṙ felci̇ 282,295,510
Aberasyon 161,161,164,164
Aberran rejenerasyonunu 530
Ablefaron 344,356
Açı resesyonu 180,202,203,212,216,220
Adenoviral konjonktivit 110
Adie tonik̇ pupil̇ lasi 528
Afaki 16,106,171,216,221,222,461
Ail̇esel domiṅ ant druzen 445
Ail̇esel eksudatiḟ viṫ reoretiṅ opati̇7,416,449
Ailevi disotonomi 70,84
Akantomoeba keratiti 76,81
Akne rosacea 68,82,127
Akomodasyon 265,281,284,286,287,297
Aköz drenaj İmplantlari203,205,221