İDYOPATİK ORBİTAL İNFLAMATUAR HASTALIK (ORBİTAL PSÖ-
DOTÜMÖR) (kAYNAK : "GÜNCEL VE ÖZET OFTALMOLOJİ" )